Форма за регистрация като дистрибутор

Ако сте регистрирано търговско дружество или едноличен търговец и искате да станете наш дистрибутор като добавите стотици корейски козметични продукти към вашия асортимент, попълнете формата по-долу и ние ще се свържем с вас.

Ако имате уебсайт, моля посочете линк.
Ако е физически магазин, посочете адрес, ако е уебсайт, посочете линк.
Моля, включете всички марки, към които проявявате интерес, дори и в момента да не са част от нашето портфолио. Ние постоянно преговаряме с нови марки и е възможно желана от вас марка скоро да бъде част от нашия асортимент.

Минималната сума на поръчката (MOA) e 300 лв. с включен ДДС за всяка отделна марка.

Минималното количество от продукт за поръчка (MOQ) е 1 бр. или 1 кутия, в зависимост кое е приложимо за конкретния продукт.

За да бъде приета и обработена поръчка трябва да е достигната минимума (MOQ) от 1 брой на продукт и минимална стойност (MOA) от 300 лева за всяка отделна марка. Поръчки с MOQ И МОА по-малки от посочените, могат да бъдат технически направени чрез формите за поръчка, но Продавача има право да откаже да ги приеме и обработи. Потвърждение, че направената поръчка е приета, е изпратена проформа фактура на имейл адреса, от който е направена поръчката. Поръчки, направени през почивни дни и в първия ден след почивни дни, се обработват най-рано на втория работен ден.

Направена поръчка, дори и да отговаря на посочените условия, не задължава Продавача да я приеме и изпълни във вида, в който е подадена. Възможно е към момента на обработване на поръчката някои от включените в поръчка артикуи да са с изчерпана наличност, тъй като самото подаване на поръчката в системата не запазва автоматично заложените в нея количества. В такива случаи Продавачът може да издаде про-форма фактура, в която да са включени само наличните продукти или да откаже обработката изцяло. В случай, че на Купувача бъде изпратена про-форма фактура, в която поради изчерпана наличност липсват продукти от поръчката, то Купувачът има право да откаже изцяло поръчката или да приеме изпълнение само на наличните продукти. Продавачът не носи никаква отговорност за невъзможност да изпълни поръчка във вида, в който е пусната и Купувачът с инициирането на поръчка изрично декларира и се съгласява, че е наясно с това.

Потвърждение, че направената поръчка е приета от Продавача, е изпратена проформа фактура на имейл адреса, от който е направена поръчката. До момента на изпращане на про-форма фактура, Продавачът няма задължение за изпълнение на подадена поръчка или за запазване на наличностите в подадената поръчка. От момента на изпращане на про-форма фактура, Продавачът се ангажира да пази включените в про-формата продукти и техните количества за срок от три дни, считано от деня на изпращане на про-форма фактурата, в който срок Купувачът се задължава да извърши плащане по нея. В случай, че в този срок не е получено плащане по про-форма фактурата или не е уговорен изрично друг начин на плащане, то подадената поръчка се счита за отказана и Продавачът няма задължение за изпълнението й, нито за запазването на продуктите, включени в проформата и има право да продава тези продукти на трети лица без да е необходимо предварително съгласие на Купувача.

Плащането на цената, заедно с ДДС и всички други приложими разходи се извършва преди доставката.

Доставка

Доставката не е включена в цената и се заплаща допълнително от дистрибутора спрямо тарифата на Еконт.

Доставките се извършват само чрез куриерска фирма Еконт.

Ако дистрибуторът желае да използва собствен метод на доставка, предаването на поръчката се извършва в склада на продавача само след предварително договорен ден и час за взимане. Ако дистрибуторът не е договорил предварително ден и час, в който ще вземе поръчката си, Продавачът има право да откаже да я предаде.

Заплащане

Цялата цена на поръчката, включително ДДС и транспортни разходи, се заплаща предварително по банков път.

Марки

КОКОС БЪЛГАРИЯ ООД е официален представител за България на следните марки: 

Benton, By Wishtrend, Frudia, Ginger6, Haruharu, Heimish, iM From, iUnik, Mary&May, Muldream, One-Day’s You, Plodica, Purito, Pyunkang Yul, Rovectin, Tocobo, Varihope, Ye:pre, Klairs, Klavuu, Mixsoon, Torriden, Skin Watchers

Всяка една от тези марки се предлага за продажба на едро, като ценова листа за конкретната марка се получава само след изрично заявен интерес и за всяка марка поотделно важат изискванията за минимална сума и минимални количества, при които може да се ползва съответната търговска отстъпка.

Поръчки от над 10бр. от даден продукт се правят само с предварителна заявка, като условията и сроковете за доставка се договарят допълнително за всеки отделен случай.

Данни

КОКОС БЪЛГАРИЯ ще използва предоставената от Вас лична информация само за целите на обработка и финализиране на поръчките, както и за обработване на плащанията. Тази информация ще се пази от нас докато сте наш клиент, или докато това е изискуемо по закон.